Positivitet, Reflektion, Tillbakablick

30 years!!!

Svenska:

Äntligen! Detta inlägg blev mycket senare än beräknat pga sjukdom som drabbat hela min lilla familj. Så kan det vara ibland. Livet. Det kommer som en stormvind när man minst anar det och ibland ger oss rosendoft när det passar.

Men nog om det! Förra veckan, på självaste Lucia faktiskt, så blev jag 30 år fyllda! I och med att jag insjukna på måndagen så blev det en väldigt avslappnad födelsedagskväll (där dagen mest spenderades sängliggandes haha), men jag hade dock en oförglömligt fin födelsedagsfest helgen innan. Tack alla ni som verkligen förgyllde den!

30 år, det är lång tid som har gått ändå. Ändå så känns det så himla kort på något vis, men summa summarum så har jag ju ändå hunnit med en hel del i mitt liv. För dig som inte vet så älskar jag att fylla år. Att fylla år handlar liksom inte om att få tårta och presenter (enbart), eller att ha åldersnojja och tycka det är jobbigt att bli ytterligare ett år äldre. Det handlar ju om att jag kom till denna värld en viss dag, en viss tidpunkt, i en viss tid. Jag har fått uppleva livet på RIKTIGT i så många år, med både motgångar och medgångar. Jag har alltså legat, gosat och förberett mig i 9 månader i mammas mage, för att sedan komma ut och se världen med helt egna ögon. Och vad jag känner mig rik på mitt liv.

Jag har aldrig upplevt åldernojja (hittills), men jag känner väldigt många som har det och går igenom det just nu. Kanske går du igenom det just nu, du som läser detta? Jag kan förstå rädslan att komma ett år närmre sin död, jag kan förstå ångesten att man blir äldre men inte känner att man kommit någonstans i livet i jämförelse med alla andra, och jag kan förstå att vissa känner pressen som samhället kan trycka på en vart man borde befinna sig i livet just nu. Men. Varför ska vi jämföra oss med andra? Varför ska vi blicka framåt och bli rädda för något som inte kommit ännu? Varför ska vi bry oss så mycket om vad ”samhället säger”, när det är uppbyggt av människor precis som du och jag? Kan vi inte istället fokusera på det lilla vi kan göra, det som vi faktiskt är skapta till? Och tycker du den frågan är svår så är ett enkelt svar att bara vara snäll. Älska din medmänniska.

Att bli född till denna värld, är något fantastiskt tycker jag och som jag tycker är så värt att fira! Att få fira VARJE år! Inte bara småbarnsåren, nej, utan varje år av ditt liv är värt att glädjas åt! För alla är vi barn till någon, alla har vi någon som älskar en för den man är och då är det bara dags att ta chansen och få fira tillsammans med dem. Dina nära och kära. Att fylla år är en påminnelse om att du lever ditt liv. Just nu. Utan filter. ❤

Snart är det jul. Det är nästan som att fylla år tycker jag. Att få samlas med nära och kära och umgås. Att få vara mitt i kärleken i slutet av året med de man tycker om allra mest. Det är fint tycker jag.

Jag önskar dig en God Välsignad Jul och ett Gott Nytt År i förskott, vi hörs nästa år! ❤


English:

Finally! This blogpost got much more belated than what I actually had in mind due to sickness and being bedridden. That’s life, I guess. It comes like a storm when you least expect it to and sometimes leaves you with a scent of fresh roses when it has come by.

But enough about that! Last week, the 13th to be exact, I turned 30 years old! Since I unfortunately became sick during the monday, it was a rather relaxed birthday evening which was spent in our sofa (and where the rest of the day was spent sleeping in the bed haha), but I had an awesome birthday party the weekend before. Thank you everyone who came and made my day!

30 years, that’s a long time. Yet, it does not feel that way. It feels so short sometimes, but I guess if you sum everything up I DO have been experiencing lots of stuff during my life. For you who does not know is that I love to celebrate my birthday. To celebrate ones birthday is not just about cake and presents (not only), or to worry about ones age and think it’s so awful to become one year older. It’s about me coming to this world a certain day, at a certain time, in a certain time. I have been able to experience live for REAL in so many years, with its ups and downs. I have been laying, snuggling and preparing myself in 9 months in my moms womb, just to come out and see the world with my own eyes. And wow, how I feel rich about life.

I’ve never experienced anxiety about turning one year older (yet), but I do know many who has and actually are dealing with it right now. Maybe you are dealing with it right now, you who reads this? I can understand the fear of getting one year closer to ones death, I can understand the anxiety of getting older but feeling that you haven’t got anywhere in life if you should compare to somebody else. And I can understand that some people feel a pressure made from society that you should be somewhere specifically in life right now. But. Why care about comparing ourselves to somebody else? Why focus your sight so much on the future even though it has’nt even happened? And why should we care so much about what ”society” says, when it’s build up by people like you and me? Can’t we just focus on the things we actually can do, what we are actually created for? And if you think that question is hard to answer, here’s a quickie: just be kind. Love your fellow human.

To be born into this world, is something extra ordinary I think, and it’s so worth to celebrate it! To be able to celebrate EACH year! Not only when you are just a lil kid, no, but each year of you life is worth to rejoice in! Because, we are all children to someone, we all have someone who loves us for the one we are. And then it’s just time to take the chance to celebrate together with them. With your loved ones. To celebrate ones birthday is a reminder of that you live your life. Right now. Without any filter. ❤

Soon, it’s christmas. It’s almost like celebrating ones birthday I think. To be together with your loved ones and just hanging out. To be in the middle of love at the end of the year with those you want to be with the most. That’s sweet I think.

I wish you a Merry Blessed Christmas and a Happy New Year, let’s keep in touch next year! ❤

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s