Comics, Nytt inlägg, Serier

The power of comics

Svenska:

(Fun facts: I went through all of my earlier blogposts in order to reassure myself that I haven’t written about this topic before. I was also a bit surprised that I took so long in order to write this, lol!)

When did you read a comic last time? Or saw an animated movie? Or, maybe you don’t even watch or read any of them at all? Mabye you think that animated movies or comics are not sophisticated enough, that it’s more suited for children?

(Fun facts: Jag var tvungen att scrolla igenom mina blogginlägg för att försäkra mig om att jag inte hade skrivit om detta tidigare. Jag blev lite överraskad att det tagit mig så lång tid att skriva om detta, haha!)

När läste du en serie senast? Eller såg en tecknad film? Eller, du kanske inte brukar kolla/läsa tecknade serier alls? Du kanske har en åsikt om att det inte känns tillräckligt sofistikerat, att det känns mer anpassat för barn och inte tillräckligt vuxet?

Här är min övertygelse: världen (läs: människan) behöver mer tecknat. Jag läste en väldigt komisk och underbar bok under tiden jag pluggade grafisk design och kommunikation (jag använde den till och med som referens till en del av min slutuppsats) som heter ”Understanding Comics”, av Scott McCloud. Inledningen av den boken har verkligen fastnat hos mig: Scott tecknar upp på första sidan när han får sin lysande idé om att göra en serie OM serier (alltså, boken som man läser där och då) där han sedan försöker övertyga sin förläggare (minns inte korrekt?) om att idén är helt briljant. Hans förläggare (?) skruvar lite på sig och uttrycker sig sedan väldigt ärligt i något i stil med ”But Scott… Are’nt you too old for comics?”.

NÄR. ÄR. MAN. FÖR. GAMMAL. FÖR. TECKNAT. ?

Grejen är den att jag har fått uppleva detta uttrycka sig på olika sätt under min korta tid som officiellt blivande konstnär (har det redan snart gått ett år?!?!). Kommentarer som ”Skulle passa perfekt till mitt barnbarn”, ”Mina barnbarn är lite för stora tyvärr nu, annars hade jag köpt det”, eller ”Du har en barnvänlig stil, väldigt färgstarkt – jättefint!”. Jag vet redan att ingen menar något ont i det dem säger, jag tar det oftast väldigt positivt (jag menar wow, vad kul att de vill ge det till sina barn och barnbarn ❤ ). Men jag kan inte hjälpa mig själv med att tänka när jag hör dessa kommentarer ”Vad är då egentligen vuxet? Är det svart, grått och vitt och fyrkantigt?”. Jag vet också att alla lock passar inte alla kastruller (dvs. alla gillar inte allt), och tur är väl det! Vad tråkigt det skulle vara om alla gillade allt man gjorde, alla hade samma tycke och smak för olika stilar, eller var likadan som en själv – hemska tanke!

Men. Är verkligen färgstarkt kopplat till enbart barn? Är verkligen serier enbart för barn? Svaret är enkelt: NEJ. Såklart det inte är. Serier är ett fantastiskt sätt att kommunicera på, lätt att förstå och vem som helst kan förstå budskapet utan större problem. Tar vi bort bilden från texten så blir det svårare att få saker och ting att kommunicera, att få fram budskapet! Tro mig, jag har skrivit min kandidatuppsats om hur kommunikation bäst kommuniceras så jag vet vad jag pratar om.

”Ibland krävs det ett barns perspektiv för att se något vackert.” (citat från min man.)

De orden gick rakt in i mitt hjärta. För ibland är det ju faktiskt så att det där komplicerade, svåra och tillkrånglade sättet hade blivit ännu vackrare, ännu bättre om vi bara lät det vara lite simplare kanske? Lite enklare? Lite mer färg kanske? Många gånger krånglar vi ju faktiskt till saker och ting, då kanske vi behöver gå tillbaks till hur ett barn skulle agera: ge en kram för att visa kärlek, säga hurra när man lyckas ta på sig kläderna för dagen, eller sitta fastklistrad framför en spännande serie för att den har greppat tag om känslorna.

Det är med hjärtat vi berörs av saker. Så om du blir berörd av något, tycker att något är vackert, vill du då inte ha det för dig själv? Kom inte med ursäkter om att det hade passat bättre till någon annan, våga va ärlig mot dig själv. Gör det dig glad så är det väl väldigt fint, eller hur?

Tack att du läste ända till slutet, ta hand om dig och sprid lite kärlek runtikring! ❤


Engelska:

(Fun facts: I went through all of my earlier blogposts in order to reassure myself that I haven’t written about this topic before. I was also a bit surprised that I took so long in order to write this, lol!)

When did you read a comic last time? Or saw an animated movie? Or, maybe you don’t even watch or read any of them at all? Mabye you think that animated movies or comics are not sophisticated enough, that it’s more suited for children?

Here’s my conviction: the world (read: humanity) needs more comics. I read a really funny comic book during the period where I still was in colleauge (I even got to use it as a reference for my bachelor thesis), which is called ”Understanding Comics”, by Scott McCloud. The introduction of that book is what really caught my attention: Scott has been illustrating, as a comic, the first page of the book which contains when he gets this brilliant idea to create a comic ABOUT comics (which is, the book you are actually holding and reading at the moment). He then tries to pursue his manager (I think it was something like that?), trying to convince him that his idea is absolutely amazing, whereas his manager (?) bluntly says something like ”But Scott… Are’nt you too old for comics?”.

WHEN. ARE. YOU. TOO. OLD. FOR. COMICS. ?

The thing is that I have unfortunately experienced this myself in different ways during my short time as an artist (has it really been almost a year now?!?!). Comments like ”This would be great for my grandchild”, ”My grandchildren are a bit too big now, otherwise I would have bought it”, or ”You have a really friendly style suited for children, really strong colors – it’s really nice!”. I knoooow already that no one means any harm in what they are saying, I really take it quite positive actually when I hear this (I mean, wow, how awesome isn’t it that they want to give my stuff to their children or grandchildren? ❤ ). But, I can’t help myself from thinking ”Then, what is actually for adults? Is it gray, black and white and square?”. I also already know that everyone can’t like everything I do, and thank God for that! I mean, how boring wouldn’t it be if everyone was into the same style, liked the same food or clothes, or acted just like I did – oh how horrendous!

But. Are comics really only related to children? Are bright colors only made for children? The simple answer is: NO. Of course it’s not. Comics are a great way to communicate in, it’s easier to understand and everyone can understand the hidden message without any problems. If we remove the image from the content, it will be much harder to communicate things, to deliver the message! Believe me, I have written my bachelor thesis about how communication is best recieved, so I know what I’m talking about.

”Sometimes, it takes a childs perspective in order to see something beautiful.” (quote from my husband.)

These words went straight to my heart. Because, sometimes it is just like that! That complicated, severe and hard way would have been much more beautiful if we just made it way simpler? A bit easier? With a bit more color maybe? I mean, we do complicate things more than we should, so maybe we just need to go back to how a child acts: gives a hug whenever they want to show love, say ”hooraaaaay” whenever we have been able to put on our clothes for the day, or being completely glued before an awesome animated movie because it has really got to your feelings.

It is with the heart we get moved. So if you get moved by something, or think something is beautiful, don’t you want that for yourself? Don’t try to hide yourself behind lame excuses such as it would fit someone else much better. Be honest with yourself. If it makes yourself happy, that’s good enough isn’t it?

Thank you for reading til the end, please take care of yourself and spread some love! ❤

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s