Positivitet, Utmaningar

The unexpected

Svenska:

Idag när jag gick in i ateljén höll jag på att få panik. Ett alster, som jag hade påbörjat förra veckan vars bakgrund jag blivit väldigt nöjd med, hade klistrat sig fast på baksidan av plastunderlägget jag använt! Plastunderlägget hade jag använt för att skydda bordet (så mycket skydd blev det inte, för bordet är helt nerstänkt med annan färg haha) och var så nöjd med att jag kunde flytta alstret lite hursom iom att jag kunde enkelt flytta på plastskyddet medans alstret torkade. Men till min förskräckelse så hade det FASTNAT på underlagt! Gissa om jag blev lite kallsvettig. Med lite vatten, en del kraftansträngningar och positiva tankar som ”det är väl inte hela världen (fast jo, lite)” lyckades jag tillslut bända bort det med all försiktighet jag kunde (trots att jag fick dra bort den med all kraft jag hade) och den blev inte förstörd! Visst, lite böjd som en pergamentrulle blev den samt en del coola krackeleringar fick den men den höll! Den gick inte sönder! Oj, vad tacksam jag blev och oj vilken läxa jag fick lära mig också för den delen.

Jag tycks vara en person som lär mig av sina misstag. Och då menar jag nästan hela tiden, med det mesta jag gör. Jag minns i slöjden så var jag mästare på att sprätta upp tråd. Det skulle inte förvåna mig om jag inte sprättade varannan gång jag sydde något eftersom det inte blev tillräckligt rakt eller tillräckligt bra (enligt läraren, som för övrigt var helt underbar ❤ Tack för allt du lärde mig Birgitta!). Första gången jag skulle baka bullar blev de väldigt goda, men jag blev inte klar förens efter midnatt och de blev minst ungefär 15cm i diameter! Med andra ord så fyllde de gigantiska bullarna hela min frys för jag hade ju tydligen lyckats baka på dubbel sats dessutom. En annan gång jag skulle ta hand om en marknadsföring för skyltar i företagets s.k. automatsystem så fick norra Norge alla priserna som södra Norge egentligen skulle ha. Marknadschefen för det bolaget vi gjorde skyltar till hade dessutom inte tagit något korr i förväg utan tryckt ut alla skyltar i tron om att allt var rätt, bara för att mötas av att måtten inte passade deras skylthållare samt att priserna var fel. På allt. Det blev många tusenlappar och nollor som det företaget jag jobbade på då fick stå för (för övrigt så fick jag inte behålla jobbet).

Detta är såklart saker jag absolut inte är stolt över och vissa av dem sakerna jag gjort vill jag helst glömma bort (speciellt den sistnämnda eftersom det var mitt första riktiga jobb efter mina studier). Känslan av misslyckande, att inte räcka till, att inte bli lyssnad på gör att man kan känna sig väldigt ensam och deprimerad. Men hade det inte varit för mina misstag, så hade jag inte blivit formad som jag är i dag. Jag hade säkert aldrig blivit så kreativ som jag är med kläder idag (sy eget, göra om köpta kläder, sticka och virka), jag hade kanske inte lyckats komma så långt att göra de perfekta bullarna om jag inte prövat igen (både vad gäller smak och storlek), och jag kanske aldrig hade växt ur en svår situation där jag numera förstår vad som krävs från en bra chef och hur viktigt det är för företag att backa upp och ta hand om sina medarbetare, speciellt om man gör något för första gången och faktiskt inte har koll på allt (för hur kan man kräva det av någon som är ny? Ärligt talat?).

Att ge upp är det sämsta man kan göra i dessa situationer. Det kanske känns som enklaste vägen där i stunden, att gräva ner sig och vägra titta upp på himlen med dess solsken och molnighet, men det är inte det som gör att man tar sig vidare igen. Att fortsätta kämpa, att inte ge upp, att tänka positivt eller ”jag gör det bättre nästa gång” är vad jag tror får en att växa oavsett vilken situation man möter eller befinner sig i. Sen, det viktigaste av allt: det är OKEJ att göra fel. Kan vi säga det högt till oss själva? Det är okej att känna sig misslyckad ibland, att göra fel, men det är viktigt att försöka igen – för det kommer bli så mycket bättre nästa gång! Tänk istället hur mycket du växer som människa och hur du utvecklas när du inte ger upp!

Så. Jag vill säga till mig själv att VAD BRA JAG ÄR och VAD BRA DU ÄR som inte ger upp utan löser din situation på bästa sätt. Vi gör det bättre nästa gång. Hejja oss! ❤

Nu ska jag fortsätta på mitt räddade alster och jag kommer INTE låta det torka på plastskyddet igen. 😉 Ta hand om dig och glöm inte att sprida lite kärlek runtikring! ❤


English:

I nearly panicked today when I went into my art room. An artwork, which I had started on last week and was very fond over, seemed to have gotten stuck on the plastic board I left it on! The plastic board was meant to protect my table (which was a bit exaggerating since the table has lots of colors elsewhere lol) and I was so happy with it since I now could move my piece of artwork however I wanted to while it was left to dry. But to my horror it had gotten completely GLUED on the surface. I was determined to try and remove it. With some sprayed water, some heavy ho and some positive thoughts I managed to remove the artwork (though I needed to use all of my strenght for it). And it did’nt get broken! Sure, it got a bit bend and got some cool craquelure patterns but it’s whole! The paper did’nt break! Wow, how grateful I was and wow what a lesson I learned.

I seem to be the kind of person that learns from my mistakes. And then I mean no matter the situation, it’s all the time. I remember in sewing class when I was the queen of threading up whatever I had sewn. It happened all the time, whenever I had sewn something I needed to thread it up since it was’nt too straight or too good (according to my teacher, which was like the best teacher ever when it came to sewing! Thank you for everything I learned from you Birgitta! <3. The first time when I tried out making some sweet buns they sure tasted heavenly, but I was stuck with them until after midnight and the size of them resembled a pot lid (they where at least 15cm in diameter)! In other words, they filled my whole fridge since I had doubled the dough (which I understood later). Another situation was when I was in the marketing team and was creating some signs in the companys’ automated system for a customer with a tight deadline. When I was done it seemed north of norway had gotten the prices which the south of norway was supposed to have. Our customer and its marketing manager had never taken a print proof of the signs, and had just thought everything was correct and had just printed out all of the signs and sent them to each of their resellers. They were quite surprised (and angry) when they realized all of the signs had the wrong size and the wrong prices on them. It was a looooot of thousands with zeros which the company I worked on was needed to pay due to this accident (and by the way, I did’nt get to keep the job).

So. Am I proud over these situations? Certainly not. Some of these things I just wish I could erase from my memory (especially the last one since it was my first real job ever after my studies). It’s easy to get depressed or feel very lonely when the feelings of not being good enough, feelings of being a failure, or to not be listened to wheighs heavily on the mind. But if it was’nt for these failures, I would’nt have been the person whom I am today. I surely would’nt have been so creative when it comes to clothes (so sew my own clothes, redo bought clothes, stitching etc.), I would never have made the perfect buns if I did’nt try again and again, and maybe I would never have grown from a severe and tricky situation where I now know what a good boss is and how important it is for a company to treat it’s workers with kindness and to back one up, especially when you do something for the first time and actually don’t have any experience in the company at all (because how can a company actually demand that from a newly added colleague? Honestly?).

To give up is the worst thing you could do in these situations. Maybe it could be what you long for since it may feel like the easiest way out. But giving up is not what takes you forward. To continue struggling, to not give up, to think positive or just ”I will do it even better next time” is what I think is what makes people grow, undepending of the situation you may face. And what’s even more important: it’s OKAY to make a fault! Can we please say that to ourselves? It’s okay to feel like a failure sometimes, to make mistakes, but it’s important to try again – because it will be so much better next time you try! Focus on how much you actually will grow as a person and how you are developing yourself when you don’t give up!

So. I just want to say to myself I AM GREAT and HOW GREAT YOU ARE who don’t give up whitout putting up a fight! Let’s make it better the next time, go us! ❤

Now, I will continue on my saved artwork and I will NOT let it dry on that plastic board again. 😉 Take care of yourself and don’t forget to spread some love! ❤

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s